Kaseton Maakgarage

Projekt i wykonanie kasetonu reklamowego dla firmy Maakgarage.