Kaseton Karat

Kaseton dla firmy Karat. Dibond frezowany.