wyklejenie tablic billboardowych plakatami bbs

wyklejenie nośników reklamowych papierem bbs - tablice reklamowe 238 cm x 504 cm